top of page

 • GMP ( Good Manufacturing Practice) allmänt Eudralex, FDA

 • GMP special Annex1 steril produktion Eudralex

 • GMP Special Annex 15 Kvalificeringar och Valideringar Eudralex

 • GMP Special Övriga Annex Eudralex

 • Riskbedömningar enl FMEA Kvalitet och Hygien 

 • Hygienisk design för produktion

 • Interninspektioner enl GMP

 • Att möta inspektörer från olika länder och myndigheter

 • Förbereda och bistå vid inspektioner

 • Vävnadsdirektiv

 • Kravställning vid förvaring, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom vården

KONSULTATION & FÖRELÄSNINGAR KRING:

Kvalitet & hygien

bottom of page