• GMP ( Good Manufacturing Practice) allmänt Eudralex, FDA

  • GMP special Annex1 steril produktion Eudralex

  • GMP Special Annex 15 Kvalificeringar och Valideringar Eudralex

  • GMP Special Övriga Annex Eudralex

  • Riskbedömningar enl FMEA Kvalitet och Hygien 

  • Hygienisk design för produktion

  • Interninspektioner enl GMP

  • Att möta inspektörer från olika länder och myndigheter

  • Förbereda och bistå vid inspektioner

  • Vävnadsdirektiv

  • Kravställning vid förvaring, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom vården

KONSULTATION & FÖRELÄSNINGAR KRING:

Kvalitet & hygien