top of page
  • Utvärdering av maskinlevrantörer

  • Omrörningsteknik

  • Hygienisk design.

  • Märkningteknik

  • Serilisering av produkter

  • ”Track and Trace”

  • Steriliseringstekniker

  • Aseptik

  • Vattenanläggningar

  • Kravställning för HVAC

KONSULTATION & FÖRELÄSNINGAR KRING:

Tillverkning & förpackningsteknik.

bottom of page