top of page

 • Lång erfarenhet inom läkemedels- och livsmedelsområdet: 

  • Johnson & Johnson, Pfizer, Pharmacia, Foodia samt Nestlé.

 • Arbetat med personalledning inom läke- och livsmedelsproduktion, med grupper upp till 300 personer.

 • Arbetat med olika globala ingenjörsgrupper och projektledning.

 • Varit ansvarig för utveckling av förpackningsdesign och grafisk support.

 • Utvärderat företag ur såväl ett tekniskt perspektiv, som ur kvalitets- och hygienperspektiv.

 • Ordförande i Nordiska R3 föreningen ( Förening för Rena Rum och Kontrollerade miljöer) samt sammankallade i föreningens sjukhusgrupp.

 • Ordförande för ledningsgruppen för YH-utbildning inom läke- och livsmedelsområdet.

 • Verkar som lärare vid Lunds Tekniska högskola, vid YH-utbildning Läke- & livsmedelsteknik Lund samt vid Nordiska R3-föreningen. Föreläser här inom:

  • GMP (Good Manufacturing Practice) inkl validering och förberedelser för att möta inspektörer från olika myndigheter och länder.

  • Läkemedelslära (Galenisk farmaci).

  • Rena Rum och kontrollerade miljöer inkl hygien och riskanalyser.

  • Arbete med ständiga förbättringar i verksamheter, som t ex ” KaiZen” och ”Lean” filosofi.

LENNART HULTBERG

bottom of page