top of page
  • Arbetsmetodik i renrum och kontrollerade miljöer

  • Städ- och rengöringsprogram

  • Behovsanalys på kravställningar  för renrum och kontrollerade miljöer

  • Rumsfunktionsprogram för olika hygieniska utrymmen

  • Grundkurser i renrum och kontrollerade miljöer

  • Kravprofiler för olika utrymmen och verksamheter

KONSULTATION & FÖRELÄSNINGAR KRING:

Rena rum & kontrollerade miljöer.

bottom of page