top of page
  • Att sätta mål (SMARTA) och skapa aktivitetsplaner

  • Arbete med ständiga förbättringar (inriktning KaiZen och Lean) 

  • Användning av verktyg som 5S, SMED, FIFO, styrdiagram, Paretodiagram m m 

  • Leda Brainstormingsessioner

  • ”Vad händer vid en förändring”

  • Hur skapar man ett högpresterande team?

KONSULTATION & FÖRELÄSNINGAR KRING:

Verksamhetsstyrning

bottom of page