top of page
  • Utvärdering av företags tekniska möjligheter att tillverka och att förpacka en produkt

  • Utvärdering av företag med avseende på kvalitet  ( GMP) och hygien

  • Utföra riskbedömningar av företag innan tillverkning av produkter till kliniska prövningar och legoproduktion påbörjas

KONSULTATION KRING:

Utvärdering av företagsnivå på

teknik & kvalitét

bottom of page